No4987模特奈沐子室内场景私房性感白色服饰秀丰满身材撩人诱惑写真69P奈沐子秀人网

No4987模特奈沐子室内场景私房性感白色服饰秀丰满身材撩人诱惑写真69P奈沐子秀人网

胫外廉,外丘、阳交之次。因而三之,三三者九,以应九野。

此等方法注中原载施壮实之人,究竟壮实之人患此症者绝少,大抵皆脾虚气弱者多。心属火,以阳藏而通于夏气,故为阳中之太阳。

治此者,当取所别之偏历。半寸,当作寸半,此太阴之络,别走阳明,而阳明之络曰偏历,亦入太阴,以其相为表里,故互为注络以相通也。

出外踝之后,昆仑、仆参等穴也。胫外廉,外丘、阳交之次。

仲景曰∶尺寸俱沉者,少阴受病也;尺寸俱微缓者,厥阴受病也。追阴阳之变者,求阴阳盛衰之变也。

此言肝、肾、肺经皆能为满,若其脉实,当为浮肿。盖外病多有余,内病多不足也。

Leave a Reply