MDVR-054 - 东凛2019年番号 【VR】MOODYZ VR解禁!! 年

MDVR-054 - 东凛2019年番号 【VR】MOODYZ VR解禁!! 年

 是兼得桑皮之津气也。中焦取汁,奉心化赤而为血,血生于心,藏于肝。

八谷,生民之天也,不能明辨其种类;三菘,日用之蔬也,罔克的别其名称。久服安心益气,轻身,杀疥虫。

 旁生支出而小者,名侧子。后又饮食不节,寒热复作,吐逆不食,胁下急痛,此名痰疟。

 地榆益肝脏之血,故可治也。止痢,长肌肉者,得阳明中土之气也。

木高三四丈,径一二尺,肉皮极浓,以色紫油湿润者为佳,春生叶如槲叶,四季不凋,五六月开红花,结实如冬青子,生青熟赤,实中有核,其味甘美。 《吴氏本草》保升曰∶魏吴普,广陵人,华佗弟子。

大腹则腹满,由于土不胜水,外则面目浮肿,内则留饮宿食。 水之精,火之神,共凑于目,故《本经》主明目,而《别录》内容:气味咸温,无毒。

Leave a Reply