av的网站不用播放器

av的网站不用播放器

惊恚之怒气上逆,亦宜咸寒降泄为务。《野谈翁方》急以黄荆叶捣烂敷之,上皆解救之法。

凡人身中气血安和,诸邪不能侵犯。但阴虚血分有热、发热内容:辛苦温,小毒。

肿毒恶疮嚼一枚并涂肿处。后之学人,于茫茫大海中,非埋首读书、潜心味道、得名师之指授,而能知三昧者盖寡。

邪入阳明留于太阳者,不过零星之余邪,治太阳反伤太阳矣。 驴熬膏,能长鬓发,与马同功。

凡咽喉肿痛及喉痹用此,下咽立愈。或言竹沥性寒仅可施之热痰,不知入于附桂剂中,未尝不开发湿痰寒饮也。

内容:辛平有毒。 又以煮熟去白取黄同乱发、香油熬化,涂婴孩胎毒热疮。

Leave a Reply