UXING优星馆Vol049两位娇柔妹子模特合集写真套图57P嫩模优星馆

UXING优星馆Vol049两位娇柔妹子模特合集写真套图57P嫩模优星馆

洗以散瘀和伤汤,贴万灵膏。<2>次敷封口药;又用截血膏敷贴,或乌龙膏敷贴亦可。

[3]中封穴针四分,留七呼,灸三壮。[57]从飞扬下行,足外踝上三寸筋骨之间,附阳穴也。

【注】[1]睾丸者,男子前阴两丸也。按、方剂:[1]散瘀和伤汤:见颠顶骨伤     [2]万灵膏:见囟骨伤[1]玉堂在口内上颚,一名上含,其窍即颃颡也。

厉兑主治尸厥证,惊狂面肿喉痹风,兼治足寒膝膑肿,相偕隐白梦魇灵。[29]从□会又前行一寸,上星穴也。

[24]从大肠俞行十七椎下,去脊中二寸,伏而取之,关元俞穴也。颈漏腹下马刀疮,连及胸胁乳痈疡,妇人月经不利病,下临泣穴主治良。

阳关阳陵复阳交,外丘光明阳辅高,悬钟丘墟足临泣,地五侠溪窍阴毕。【注】[1]耳者,司听之窍也。

Leave a Reply