bodytalk电影

bodytalk电影

一治小儿角弓反张,手足抽掣。果病情相符,则为脉与病合,当照不足立法施治。

然尚有故隐病情,试医以脉者。即服药不效,而胎成者,是恶积之不可掩,而罪大之不可解也。

伤于心者,可与补坎益离丹、桂枝龙牡汤。殊不知志为气帅,持其志,勿暴其气,正合用姜险之机宜。

昧者只图速效,服一二剂未见大效,便即更医,如此之情,举世皆然,岂真医药之不良哉。此有余之候,非不足可比。

因内伤而致者,或饮食伤中,克伐过度;或房劳损阳,过于滋阴;或思虑用心过度;或偶感外邪,过于发散,以致元阳外越,或现斑点,或现通体紫红。 过于忧思者,损脾阳,脾中之阴自盛,即为客邪,上乘而生黄翳障雾。

初起无论发于何部,或以桂枝汤部白芍,加香附、麦芽、栀子治之。又治一男子,腹大如鼓,按之中实,坚如石块,大小累累,服破气行血之药,已经数月,予知为阴积于中,无阳以化之也,即以附子理中汤加桂、叩、砂、半、丁香,一二剂而腹实顿消。

Leave a Reply